Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopiëerd of op andere wijze overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Noort Productions.

De inhoud van deze website en portfolio is geplaatst met toestemming van oorspronkelijke opdrachtgevers. Auteursrecht of andere naburige rechten op (delen van) content, al dan niet van toepassing, is door opdrachtgevers reeds voldaan bij opdracht. Deze website dient slechts ter demonstratie van mogelijkheden. Indien er desondanks klachten ontstaan vragen wij u contact op te nemen.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Producent aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Wij spannen ons in om bij getoond (beeld)materiaal bronnen te vermelden en toestemming tot gebruik te vragen aan de rechthebbenden. Het kan zijn dat een aantal illustratieve afbeeldingen afkomstig zijn van bronnen als Wikipedia en/of Google. Indien bron of toestemming niet kon worden opgevraagd, is gekozen voor het tonen van lage resolutie afbeeldingen. Indien u van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten verzoeken wij u contact op te nemen.

Het auteursrecht op deze website berust bij Van Noort Productions, bij Opdrachtgever of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan eerder genoemden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Opdrachtgever.